ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก